Пред членовете на Движение Обединение 29, пред България и пред себе си, напълно осъзнато, с правото ми на Свободна воля, заявявам своето решение да служа на Род и Родина, с мисли и действия защитаващи, съхраняващи и развиващи човешкия Дух, достигайки свещения принцип душа душа да не поробва, дух духа да не подвежда, за всички в единение. За Нова Велика България. Аз казах!

Покана за среща!

Покана за среща!

Адрес

  • ул. Беласица № 45 - 47 в гр. Пловдив

Дата и час

  • 30 сеп 2023
  • 09:00 - 18:00

За връзка с нас

Организатор

  • Обединение 29

За събитието

ПОКАНА

за редовно заседание на Общото събрание на

Сдружение Обединение 29, ЕИК 206554439, гр. Пловдив

 

          Управителния съвет / Изпълнителния съвет на Сдружение Обединение 29, ЕИК 206554439, гр. Пловдив, свиква на редовно заседание Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на адрес: ул. Беласица № 45 - 47 в гр. Пловдив, на 30. 09. 2023 г. от 09.00 ч., при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2023 г.
  2. Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2022 г. и ГФО на Сдружението за 2022г.;
  3. Прекратяване на правомощията на членове на Управителния / Изпълнителния съвет на Сдружението. Избор на нови членове на тяхно място.   

          При липса на кворум за обявения час, заседанието ще започне един час по-късно от обявения и ще се проведе валидно, независимо от наличието на кворум, съгласно чл. 15 от Устава. Материали по дневния ред могат да се получат чрез Председателя чрез установената форма за контакт.

          Свикването с настоящата покана е въз основа на Протокол на Управителния / Изпълнителния съвет на Сдружението от 12. 09. 2023 г.

 

          Председател:

 

Любомир Петков

Снимки

Видео