Пред членовете на Движение Обединение 29, пред България и пред себе си, напълно осъзнато, с правото ми на Свободна воля, заявявам своето решение да служа на Род и Родина, с мисли и действия защитаващи, съхраняващи и развиващи човешкия Дух, достигайки свещения принцип душа душа да не поробва, дух духа да не подвежда, за всички в единение. За Нова Велика България. Аз казах!

ВАЖНО! Волеизявление до нашите служители.

ВАЖНО! Волеизявление до нашите служители.

Адрес

 • ВАЖНО!

Дата и час

 • Акция

За връзка с нас

Организатор

 • Обединение 29

За събитието

Инициатива на НС Обединение 29,  В съавторство с Крумови закони, Св. Георги, ЗОВ.

Обръщение към всяка организация, сдружение, партия, движение учреждение, институция, ведомство, фирма, корпорация, кооперация, дори спортни и всякакви клубове.

Присъединете се и подпишете декларацията волеизявление до нашите служители!

Поверихме въздуха си, водата си, земята си, живота си, бъдещето си, децата си. Години! На бездушни „управници“, забравили, че са наши служители. Решиха, че сме тяхна безгласна собственост и ни продават като роби. Ведно с въздуха, водата, земята и децата.

Е! Още ли си съгласен?

Да, ти! Точно теб питам! Българино, членуващ и работещ някъде.

Днес е  време да решаваш ти! Ти и структурата, в която си.

Слагаме край!

Аз сложих край!

Отказвам участие в разпродаването на България!

Отказвам участие в унищожаването на България!

Отказвам да съм марионетка, в играта на друг, да съм просто номер, ЕГН, което само плаща и изпълнява абсурдни заповеди!

 

Прекратявам собствения си отказ от моята лична отговорност към себе си, децата си, Народа си.

Прекратявам собствения си отказ от ползването на моето лично право, дадено ми по рождение, да съм човек свободен -  дишащ, ходещ, решаващ.

Действащ.

Прекратявам собствения си отказ от ползване на личните ми заложби и  дадености за поддържането на общество в хармонично, взаимодействие и толерантност осъзнато живеещо по Законите на Твореца.

 

Забранявам посегателство върху моя живот, върху живота на децата ни, върху живота на Народа Български!
Забранявам посегателство върху въздуха, храната, водата, земята и всички и всякакви  природни дадености!
Забранявам посегателство с всички и всякакви програми – социални, дигитални, образователни, учебни, културни, медицински, въздействащи пряко или косвено върху изначалната ценностната система на равнопоставеност и равноправие на територията на моята Родина, над изначалните човешки права!

 

Разрешавам си да живея щастливо и свободно!

Ние сме наследници на Велика България! Ние сме Велика България! Ние сме Създателите на Новата Велика България!

 

Аз, с моята структура, приканваме теб с твоята структура за подписването на декларацията волеизявление, приета в Пловдив на 10.07.2022г.
За твърда и категорична позиция.
Всички смели, отговорни, мислещи от всякакви структури или отделни българи, време е да се обединим и да покажем силата на българския дух!
Играта свърши! Започваме нова, нашата игра!
Живее България! 
Аз казах!

 

До Президента на Република България

До Председателя на Народно събрание

До Председателя на Министерски съвет

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

 от

Граждани, Граждански организации и партии, подписали настоящото

 

 На основание чл.1– ал.2, ал.3; чл.4 – ал.1, ал.2; чл.5 – ал.1, ал.2, ал.4; чл.6 – ал.1, ал. 2, на основание пар.4 във вр.пар.3, ал.2 ПЗР и по смисъла на преамбюла на Конституцията на Република България и

във връзка с:

 • застрашаването суверенитета на България с планираните  действия, препоръки и задължавания на СЗО и ЕС за  върховенство над конституция и законодателство;    – превишаването на правата на СЗО, която е в позиция  единствено на координиращ орган в структурата на ООН;    – неадекватните препоръки, включващи маски, прекъсване на        естествения оздравителен процес – естествен имунитет,        слънце, чист въздух;
 • липсата на лабораторно изолиране на COVID-19 на територията на страната;
 • спускането на доказано грешни протоколи за лечение;
 • вменяването на масова психоза и страх в населението на България;
 • подаването на невярна информация към масмедиите, което е чиста форма на манипулация;
 • частното финансиране, изпълнение на частни поръчки и обслужване на частни интереси в лицето на Бил Гейтс, Сорос, Рокфелер;
 • използването на патентовани вируси и принудителна продажба на експериментални течности;
 • планирането на военно участие при неизпълнение, приложено в други държави;
 • цялостното поведение, включително психологически натиск върху съзнанието и на световното население, което е поведение на агресор и се нарича тероризъм, недопустимо за територията на Р България;   
 • поради явната неспособност на отговарящите в парламент, правителство и президентство за устояване интересите на българите от десетилетия насам, видно от понижения жизнен, здравословен, образователен, социален, културен, информационен, екологичен, икономически стандарт, в следствие на сключени договори, спогодби, споразумения, решения, заповеди, законодателни промени, всички те ощетяващи и ограничаващи ресурсите на територията и безграничния капацитет на Нацията ни като Цяло, така и пряко посягащи на  човешките, изконни права на всеки българин;

Затова:

ИЗИСКВАМЕ незабавно прекратяване на всички и всякакви програми – социални, дигитални, образователни, културни, медицински и други, произтичащи пряко или косвено от плановете и действията на СЗО на територията на нашата Родина!

ИЗИСКВАМЕ незабавно прекратяване на Двугодишното споразумение от 07.03.2022г., целящо „максимално въздействие върху живота на хората“.

ИЗИСКВАМЕ незабавно премахване на всички изменения и допълнения в ЗЗ, произтекли от създадената глобална обстановка от 2019 г. насам.

 

ИЗИСКВАМЕ НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО НА НАШАТА РОДИНА В СЗО И ЗАБРАНЯВАМЕ  ПОСЛЕДВАЩО ДОГОВАРЯНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО БЪДЕЩИ клаузи или норми от името на Република България под формата на Договор, Споразумение, Конвенция или какъвто и да е друг подобен акт с нефизическо лице, именовано и известно като Световна Здравна Организация (СЗО), в които да се предвижда правомощие на същото лице чрез свои актове, пряко или опосредено, чрез съобразяване с тях (подобно на транспонирането на директиви на органите на ЕС във вътрешното ни законодателство) на последващи ги вътрешноправни актове, да може да въвежда каквито и да било задължения на Гражданите на Република България.

 

ЗАБРАНЯВАМЕ ангажирането на органите на държавната власт в България с всичко директно или чрез други международни и европейски институции, произтичащо от СЗО!

ЗАБРАНЯВАМЕ посегателството върху здравето и живота на Българите и най-вече на българските деца!

ЗАБРАНЯВАМЕ посегателството върху нашия въздух, вода и храна! ЗАБРАНЯВАМЕ посегателството над изконните човешки права!

 

Г-н Президент,

Предвид правомощията Ви по чл. 92 (1) и чл. 98 т.3 КРБ да представлявате България в нейните международни отношения и да подписвате международни договори в случаите, определени със закон, е ясно, че изцяло на Вашата воля лежи отговорността (юридическа, морална, национална и разбира се – лична) дали и какви клаузи / норми на такъв договор (като гореспоменатия със СЗО), ще решите да подписвате. Отделно от това няма закон, който да Ви предоставя правомощия да подпишете именно такива клаузи или норми от името на Република България под формата на Договор, Споразумение, Конвенция или какъвто и да е друг подобен акт.

 

Г-н Министър – председател,

Г-да / Г-жи Заместник – министри и Министри,

Предвид нормите на Конституцията и законите, никой от Вас (като едноличен, или като колективен орган) няма правомощие да подписва документи от вида на гореспоменатите (със СЗО) от името на България.

С настоящото ние, долуподписаните Граждани и техни организации, като част от Народа – носител на върховната държавна власт заради осъществяването, на която са създадени и институциите, които в момента представлявате и който Народ осигурява издръжката на същите институции, вкл. и вашите заплати и други придобивки, ви разпореждаме пълно изпълнение на гореизброеното.

Всички ние заявяваме, че несъобразяването с това волеизявление ще бъде възприето като основание за търсене на лична отговорност от тези, които го нарушават, като тежестта на тази отговорност ще съответства на вредите, нанесени на българите и на България.

Обявяваме за предател към Род, Народ, Родина всеки, който със свое действие или бездействие пренебрегне горе написаното по чл.59(1) от Конституцията на Република България, по силата на изконните ни човешки права и по Закона на Мирозданието.

Република България е неприкосновена територия на свободата, силата и творчеството за добруване на човечеството!

Народът Български, като наследник на велика хилядолетна история, е единен в юридическото, моралното и свещеното си право! С цялата си отговорност влизаме в пълното си право на Суверен на Род и Родина!

Документът е приет на 10.07.2022 г. от мнозинство представители на Народа на България и се придружава от списък на подписалите го, който остава отворен и в режим на допълване.

Ще считаме настоящото за връчено, поради което и известно на адресатите, с потвърждаването на получаването му в съответната институция.

Живее България!

 

Изтеглете бланката и подпишете! Без ЕИК или ЕГН.  Ние знаем, че сте истински. Броят подписи расте всеки ден! Присъединете се и заявете! Живее България!

 1. Обръщение
 2. Волеизявление

Изтегли, попълни, изпрати

на адрес: Пловдив 4000, Централна поща,П.К. 471

Снимки

Видео